Pozvánka k problematike vykurovania mesta Nováky od 1. januára 2024

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, pozýva občanov nášho  mesta na stretnutie k problematike vykurovania mesta Nováky od 1.1.2024. Projekty predložia zástupcovia Slovenských elektrárni a taktiež Hornonitrianských baní Prievidza. Stretnutie sa uskutoční 30. septembra t.j. v stredu o 16:30 h v Dome kultúry Nováky. Občania sú srdečne vítaní. Vstup do domu kultúry je možný len s rúškom a za dodržania epidemiologických opatrení.25.09.2020