Oznámenie o neuskutočnení stretnutia k problematike vykurovania.

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka oznamuje občanom, že stretnutie s občanmi nášho mesta k problematike vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Zemianske Kostoľany sa dňa 30.9 2020 o 16,30 hod. neuskutoční z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie29.09.2020