Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení oznamujeme uprázdnenie mandátu poslanca vo volebnom obvode č. 1. Náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo volebnom obvode č. 1 je František Včelík.30.09.2020