Oznam

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje, že od pondelka 12. októbra 2020 bude hlavný vchod MsÚ zavretý. Vstup na úrad bude sprístupnený zadným preskleným vchodom. Každý občan vstupujúci do úradu musí mať prekryté horné dýchacie cesty, bude sa  musieť zapísať, podpísať prehlásenie o bezinfekčnosti a bude mu odmeraná telesná teplota.08.10.2020