Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - Október 2020

Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. Nábrežnej, Lelovskej pri potravinách, Lelovskej pri cintoríne, Duklianskej, Jesenského, Partizánskej, spojovačka A. Hlinku a ulice Trenčianskej, záhradkárska oblasť  pri jazere od piatku 09.10.2020 do 11.10.2020. V druhej etape od 20.10.2020 do 22.10.2020. 

 

Od utorku 13.10.2020 do štvrtku 15.10.2020 budú veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu rozmiestnené na ul.  E. Ottu, Šimonovská, Suvorovová, Lehotská –garáže, Lehotská-most, Chalúpkova, Nám. SNP pri bývalom autoservise, záhradkárska oblasť pri Poliklinike. V druhej etape od 23.10.2020 do 25.10.2020.

 

Od piatku 16.10.2020 do nedele 18.10.2020 budú veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu rozmiestnené na ul. križovatka ulíc Baníkov a Chemikov, Kukučínova, Štúrova pri Jednote, Záhradky pri jazere, záhradkárska oblasť pri rieke Nitra ( z ul. Šoltésovej ). V druhej etape od 27.10.2020 do 29.10.2020.09.10.2020