Oznam

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 16.10.2020 ( piatok) udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID - 19. Poskytnutie voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie vyučovacieho procesu v základnej škole.15.10.2020