Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných

Registrácia chovu
Leták
Požiadavky
Registrácia chovu
Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom,  ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to chovu aj s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z.  o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23. 10. 2020. 15.10.2020