Oznam k pripomienkovaniu : Rozpočet mesta

Mestský úrad v Novákoch oznamuje, že na webovej stránke mesta v sekcii Samospráva - Rozpočet mesta je na pripomienkovanie zverejnený Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 vrátane Návrhu programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023.

 

https://www.novaky.sk/samosprava/35/Rozpocet-mesta



25.11.2020