Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 20. 11. 2020 o 14:15 h na Mestskom úrade Nováky

Zápisnica


26.11.2020