Premiéra rozprávky od deti zo ZŠ na ul. J.C.Hronského v Televízií Nováky.

Milí spoluobčania.

Deti zo ZŠ ročníkov 1.- 4. na ulici J. C. Hronského si pre Vás pripravili známu rozprávku o JANKOVI a MARIENKE. V tejto pre nás všetkých obtiažnej dobe, kedy deti nemôžu žiť svojím zabehnutým životom a nie je im umožnené navštevovať krúžky a kultúrno - športové podujatia, by sa Vám radi predstavili  filmovo-divadelno-náučnou rozprávkou, ktorú si môžete pozrieť na nováckom vysielaní v sobotu 5.12., v nedeľu 6.12. a pondelok 7.12. o 18-tej hodine.

Celá realizácia bola pod vedením - réžia Jana Sedláčková, kamera Veronika Kostelná v spolupráci a za veľkej pomoci celého pedagogického zboru 1. stupňa ZŠ Nováky.01.12.2020