Oznam k vývozu bioodpadu

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že posledný  vývoz 240l-vých nádob na biologicky rozložiteľný odpad bude vykonaný dňa 03.12.2020 to je vo štvrtok od 7:00h rannej. Žiadame občanov, aby boli nádoby v tento deň sprístupnené pracovníkom, ktorí vývoz odpadu vykonávajú.02.12.2020