Opakovane výberové konanie na pracovné miesto projektový manažér

Úplné znenie

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra interného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.04.12.2020