Privítanie Nového roku 2021 mestským ohňostrojom

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje že dnes o polnoci privítame Nový rok 2021 mestským ohňostrojom.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu dôrazne žiada občanov, aby rešpektovali pokyny, ktoré vydali štátne orgány a nezhromažďovali sa na verejných priestranstvách. Na dodržiavanie uvedených pokynov bude dohliadať štátna polícia v súčinnosti s MsP.

Mestský ohňostroj môžu občania sledovať zo svojich domovov.31.12.2020
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 13.12.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA