Privítanie Nového roku 2021 mestským ohňostrojom

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje že dnes o polnoci privítame Nový rok 2021 mestským ohňostrojom.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu dôrazne žiada občanov, aby rešpektovali pokyny, ktoré vydali štátne orgány a nezhromažďovali sa na verejných priestranstvách. Na dodržiavanie uvedených pokynov bude dohliadať štátna polícia v súčinnosti s MsP.

Mestský ohňostroj môžu občania sledovať zo svojich domovov.31.12.2020