Stredoslovenská distribučná - odpočet spotreby elektrickej energie .

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v utorok 5.1.2021 sa v mestskej časti Horné Lelovce uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie pre všetkých dodávateľov elektriny pôsobiacich na území SR. V meste Nováky bude odpočet prebiehať od 6.1. do 20.1.2021. Na základe prijatých opatrení žiadame majiteľov rodinných domov, aby zanechali stav elektromera na viditeľných miestach (schránka, brána) z dôvodu obmedzenia osobného kontaktu s odpočtárom.04.01.2021