Sčítanie obyvateľov 2021. Od 15.02.2021 do 31.03.2021.

Asistované sčítanie - posun termínu. Tlačová správa.
SODB 2021

V zmysle zákona č. 223/2019 Z z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Občania, ktorí nemajú blízku osobu, ktorá ich sčíta alebo im so sčítaním pomôže, sa môžu dostaviť na kontaktné miesto na mestskom úrade. Občania, ktorí sú imobilní, nemajú možnosť sa sčítať sami alebo s pomocou blízkej osoby a nemôžu sa dostaviť na mestský úrad, môžu požiadať o mobilného asistenta na telefónnom čísle 046/51 21 527 alebo 0940 636 388, ktorý po dohode navštívi občana v domácnosti a pomôže mu so sčítaním. O mobilného asistenta je potrebné požiadať od 15. februára do 28. februára 2021.

 

link s informatívnym videom 

https://vimeo.com/47129055807.01.2021