Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 19.1.-27.1.2021 - 1/2

21.1.2021
21.1.2021
20.1.2021
19.1.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch 19.1.2021 – 27.1.2021 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohách tohto oznámenia.12.01.2021