Aktuálna správa k odstávke elektriny v Novákoch

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že na základe komunikácie so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina ohľadom plánovanej odstávky elektriny v našom meste v dňoch 19. až 22. januára a 26. až 27. januára 2021, kedy malo byť odstavených 170 domácností došlo k zásadnej zmene. Bez elektriny bude iba ul. Tichá – 11 odberných miest a to v čase od 7,15 do 16,00 h. Odstávka elektriny ďalších ulíc bude iba v čase od 7,15 do 7,30 h a od 15,45 do 16,00 h. Je to potrebný čas na odpojenie trafostanice od distribučnej sústavy a pripojenie motorgenerátora, ktorý ju bude zásobovať elektrinou. Iba ul. Tichú nie je možné takto zabezpečiť z technických príčin. Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej , a. s. Žilina k odstávke elektriny v Novákoch je zverejnené na oficiálnom webovom sídle mesta a vo videotexte Nováky.

Plánovaná odstávka

 

Dňa 19. 01. 2021- A. Hlinku, Bernolákova, Chalúpkova, J.C.Hronského, Lehotská, Suvorovova, Šimonovská, Športová, Tichá

 

Dňa 20. 01. 2021- A. Hlinku, Bernolákova, Chalúpkova, J.C.Hronského, Lehotská, Suvorovova, Šimonovská, Tichá

 

Dňa 21. 01. 2021- A. Hlinku, Bernolákova, Chalúpkova, J.C.Hronského, Lehotská, Suvorovova, Šimonovská, Tichá ,Trenčianska,

 

Dňa 22. 01. 2021- A. Hlinku, Bernolákova, Chalúpkova, J.C.Hronského, Lehotská, Suvorovova, Šimonovská, Tichá

 

Dňa 26. 01. 2021- A. Hlinku, Bernolákova, Chalúpkova, J.C.Hronského, Lehotská, Suvorovova, Šimonovská, Tichá ,Trenčianska

 

Dňa 27. 01.2021- A. Hlinku, Bernolákova, Chalúpkova, J.C.Hronského, Lehotská, Suvorovova, Šimonovská, Tichá ,Trenčianska

 16.01.2021