Prerušenie distribúcie elektriny 27.1.2021 – zrušené

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, že v termíne od: 27.01.2021 06:15 do: 27.01.2021 17:45

NEBUDE vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s..

 

Podrobné informácie - viď príloha18.01.2021