Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Nováky - január 2021

Harmonogram január 2021

Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Nováky

 

Dátum testovania:     sobota 23. 01. 2021  a  nedeľa 24. 01. 2021

Čas testovania:          od 08.00 h do 12.00 h      od 12.00 h do 12.30 h - prestávka

                                  od 12.30 h do 17.00 h      od 17.00 h do 17.30 h – prestávka

                                  od 17.30 h do 19.30 h

 

Čo si treba k testovaniu priniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Všetci občania: svoje telefónne číslo  (mobil alebo pevná linka)

(telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii a predložiť občiansky preukaz)

 

Odberné miesta:

odberné miesto č. 1:   Dom kultúry, M. R Štefánika 9 Nováky - hlavný vchod

odberné miesto č. 2:   SOŠ Nováky, Rastislavova 332 - jedáleň

odberné miesto č. 3:   Požiarna zbrojnica, Jesenského 952

 

Odporúčania k organizácii testovania:

Odporúčame občanom, aby prichádzali podľa poradia ulíc v určenom čase:

odberné miesto č. 1 Dom kultúry, M. R. Štefánika 9 Nováky - hlavný vchod

Sobota 23. 01. 2021:   

od 8.00 h do 15.00 h       M. R. Štefánika

od 15.00 h do 17.00 h     I. Krasku, Čerešňová

od 17.30 h do 19.30 h     M. Rázusa, Krátka

 

Nedeľa 24. 01. 2021:

od 8.00 h do 12.00 h       Hviezdoslavova

od 12.30 h do 17.00 h     Baníkov, Svätoplukova

od 17.30 h do 19.30 h     Chemikov

 

 

odberné miesto č. 2 SOŠ Nováky, Rastislavova 332 Nováky - jedáleň

Sobota 23. 01. 2021:   

od 8.00 h do 12.00 h       Nám. SNP, Chalúpkova

od 12.30 h do 17.00 h     Bernolákova

od 17.30 h do 19.30 h     Rastislavova, J. C. Hronského, Šimonovská

 

Nedeľa 24. 01. 2021:

od 8.00 h do 12.00 h       Suvorovova, Tichá, A. Hlinku

od 12.30 h do 17.00 h     Športová, Lehotská, E. Ottu

od 17.30 h do 19.30 h     M. Bela, Matice Slovenskej

 

odberné miesto č. 3 Požiarna zbrojnica, Jesenského 952 Nováky

Sobota 23. 01. 2021:   

od 8.00 h do 12.00 h       Trenčianska, G. Košťála, Tajovského, Pribinova

od 12.30 h do 17.00 h     Lelovská, Štúrova

od 17.30 h do 19.30 h     Šoltésovej, F. Kráľa

 

Nedeľa 24. 01. 2021:

od 8.00 h do 12.00 h       Partizánska, Kukučínova

od 12.30 h do 17.00 h      Hurbanova, Vajanského, Jesenského, Lesná, Nábrežná

od 17.30 h do 19.30 h      Kollárova, Duklianska

Žiadame všetkých občanov nášho mesta, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a určený čas, čím sa predíde dlhej čakacej dobe pred odbernými miestami.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri priebehu testovania.

 20.01.2021