Odporúčanie k miestnym daniam

Vzhľadom k situácií, kedy je zákaz vychádzania, Mestský úrad v Novákoch odporúča daňovníkom – fyzickým osobám ( občanom mesta ), podávať priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa po zákaze vychádzania, a to v termíne od 08. 02. 2021 do 28. 02. 2021.21.01.2021