Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 13. - 14. február 2021

Výsledky v 3 OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 13. a 14. februára 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberných miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 13. februára  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1504 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 16, čo je 1,06% otestovaných obyvateľov. Dňa 14. februára 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 1121 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 25, čo je 2,23% otestovaných ľudí. V dňoch 13. a 14, februára sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza otestovalo  2625 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 41, čo je 1,56% otestovaných ľudí14.02.2021