Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2021

Úplné znenie

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 23.2.2021 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia.17.02.2021