Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 27. - 28. február 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 27. a 28. februára 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 27. februára  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1397 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 7, čo je 0,50% otestovaných obyvateľov. Dňa 28. februára 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 796 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 8, čo je 1,01% otestovaných ľudí. V dňoch 27. a 28. februára sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2193 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 15, čo je 0,68% otestovaných ľudí28.02.2021