Sčítajte sa.

Vážení občania, práve prebieha Sčítanie obyvateľov 2021. Ku dňu 05. marca 2021 sa v meste Nováky sčítalo 58,96 % občanov.  Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte seba a pomôžte sčítať sa aj svojím blízkym na stránke www.scitanie.sk.  Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Sčítanie bude prebiehať do 31.marca 2021, po tomto termíne elektronické samosčítanie nebude možné. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa asistované sčítanie  bude realizovať v termíne medzi 01. 04. 2021 a 31. 10. 2021, o čom budú občania informovaní. Ďakujeme

 05.03.2021