Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 02. 03. 2021 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.

Úplné znenie


05.03.2021