Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac MAREC 2021 - doplnok

Oznamujeme Vám, že v dňa 8.3.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky na zabezpečenie vykonania skúšok leteckých neriadených rakiet pre oblasť skladovania, manipulácie a prepravy. 05.03.2021