Výkup a výmena papiera.

Firma Harmanecké papierne oznamuje, že z organizačných dôvodov uskutoční výkup a výmenu papiera v utorok 30.marca a to v časoch:

15:00 – 15:30 na parkovisku pri autobusovej zastávke v Horných Lelovciach

15:30 – 15:50 na parkovisku na ulici Štúrovej

15:50 – 16:10 na parkovisku pri Dome kultúry

16:15 – 16:30 na parkovisku pri štadióne na ulici Rastislavovej

 29.03.2021