Sčítanie obyvateľov 2021. Od 15.02.2021 do 31.03.2021.

Vážení občania, v meste Nováky sa ku dňu 29. marca 2021  sčítalo 86,73% občanov.  Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné, a preto žiadame občanov, aby využili posledné dni a sčítali seba a svojich blízkych. Posledný termín na elektronické samosčítanie je 31. marec 2021.

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby budú môcť využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021,  bližšie informácie o tejto službe budú zverejnené.

Podľa zákona o sčítaní pri nesplnení si povinnosti sčítať sa, môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 do 250 eur.29.03.2021