Výsledky skríningového testovania v meste Nováky 03. apríla 2021

Výsledky v 3 OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 03. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády.  Dňa 03. apríla sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2209 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 5, čo je 0,23% otestovaných ľudí03.04.2021