Poďakovanie obyvateľom mesta Nováky.

Tlačová správa

Mesto Nováky ďakuje všetkým svojim obyvateľom, ktorí sa v termíne od 15. februára do 31. marca samosčítali prostredníctvom elektronického formulára. K 31. 3. 2021 sa v Novákoch samosčítalo 3 884 obyvateľov  t. j. 90,88%. Elektronický formulár bol 31. marca 2021 uzavretý. Tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli sčítať elektronicky sami alebo pomocou blízkych rodinných príslušníkov a známych, budú môcť využiť službu asistovaného sčítania prostredníctvom stacionárneho a mobilného sčítacieho asistenta.

Ako sa bude dať sčítať?

  • návštevou kontaktného miesta v Novákoch, ktoré bude dostupné v budove mestského úradu na Nám. SNP 349/10
  • pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý navštívi domácnosť obyvateľov výlučne na telefonickú objednávku. Číslo telefónu 046/51 21 527 alebo 0940 636 388

Asistované sčítanie bude spustené až po dohode Štatistického úradu SR s Úradom verejného zdravotníctva SR a na základe epidemiologickej situácie. Najskorší termín sa predpokladá v mesiaci máj 2021. Asistované sčítanie by malo trvať 6 týždňov.

Mesto Nováky bude obyvateľov o spustení asistovaného sčítania informovať na svojom webovom sídle, prostredníctvom mestského rozhlasu a videotextu. Pokiaľ nebude služba oficiálne spustená, nie je nikto poverený sčítaním a každý, kto sa bude vydávať za sčítacieho asistenta tak koná neoprávnene a je potrebné takéto konanie ihneď nahlásiť MsP Nováky 0905 571 118 alebo štátnej polícii na č. 158.12.04.2021