Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 17. - 18. apríla 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 17. a 18. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 17. apríla  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1390 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 2, čo je 0,14% otestovaných obyvateľov. Dňa 18. apríla 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 1002 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 3, čo je 0,30% otestovaných ľudí. V dňoch 17. a 18. aprílaa sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2392 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 5, čo je 0,21% otestovaných ľudí.18.04.2021