Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 9. mája 2021

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 09. mája 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády.  Dňa 09. mája sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  1161 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 1, čo je 0,09% otestovaných ľudí09.05.2021