Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 15. mája 2021

Výsledky 1OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 15. mája 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 1 dočasného odberového miesta. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády.  Dňa 15. mája sa v dočasne zriadenom odberovom mieste v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  616 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 0, čo je 0,00% otestovaných ľudí15.05.2021