Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesto Nováky

Plagát

Nenávratný finančný príspevok vo výške 14 606,25 Eur

Dátum začatia realizácie 05/2020

Dátum ukončenia realizácie 2/2021

Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia

 

 27.05.2021