Očkovanie COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby

Vážení spoluobčania, mesto Nováky Vám oznamuje, že Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica  a NsP Myjava.

V tejto súvislosti informujeme občanov, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní
na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI o očkovanie a to buď:

*         vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre VKOC

*         v obci

*         resp. o očkovanie v domácom prostredí.

V prípade záujmu o vakcináciu prosíme občanov, aby požadované údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail, poisťovňa, PSČ, mesto, ulica, číslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie nahlásili na sekretariáte MsÚ osobne alebo na tel. čísle 0948 341 201,
prípadne e-mailom na e-mail: sektretariat@novaky.sk najneskôr do 4. júna 2021 do 12,00 hod.

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech.02.06.2021