Zápisnica z výberového konania: „sociálna oblasť a zamestnanosť“

Zápisnica z výberového konania

na obsadenie pracovného miesta v oblasti "sociálna oblasť a zamestnanosť" v Národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky.

 

Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.

Informácia o výberovom konaní bola zverejnená dňa 03. júna 2021 na webovej stránke mesta Nováky www.novaky.sk. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 22. júna 2021 od 14. 00 h v priestoroch Kontaktného centra Nováky.

Výberová komisia pracovala v zložení:

  1. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, predseda komisie
  2. Mgr. Lujza Mojžišová, člen komisie
  3. Mgr. Alex Klopček, člen komisie
  4. Ing. Alena Mináriková, člen komisie

 

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru. Celkovo sa prihlásili do výberového konania traja uchádzači. Po vyhodnotení výsledkov výberového konania komisia určila toto poradie uchádzačov:            

  1. Ing. Gabriela Kolárová
  2. Ing. Beáta Ďurinová
  3. Bc. Zuzana Mištinová

 

Víťazom výberového konania sa stal (a) Ing. Gabriela Kolárová.

 

Uzavretie zmluvného vzťahu DoPMPP je doporučené dňa 01. 07. 2021.

 

V Novákoch 24. 06. 202130.06.2021
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 20.03.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Sociálna a zdravotná komisia 29.03.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA