30% zľava na vstupnom do NCVP Nováky.

Cenník vstupov od 1. 7. 2021

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje, že od 1. júla 2021 bude poskytnutá 30% zľava  na  vstupnom do NCVP Nováky pre občanov s trvalým bydliskom v meste Nováky. Aktuálny cenník nájdete na webovom sídle mesta Nováky, vo videotexte mesta Nováky a webovom sídle NCVP Nováky.30.06.2021