Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 2.-3.9.2021, 9.-10.9.2021, 16.-17.9.2021, 23.-24.9.2021 a 30.9.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021, zdokonaľovacia príprava profesionálnych vojakov Úradu logistického zabezpečenia Trenčín a príprava príslušníkov Kurzu pomocného pyrotechnika.11.08.2021