Prerušenie dodávky tepla na ohrev teplej úžitkovej vody.

Firma Benet, s. r. o. Nováky oznamuje, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidza

bude v dňoch: 22.08.2021 až 28.08.2021

t.j. od nedele až do soboty

prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody na ulici Bernolákovej, M.R.Štefánika, Rastislavovej, M. Belu, Pribinovej, Čerešňovej, Kukučinovej a na nám. SNP. 16.08.2021