Prerušenie distribúcie elektriny 19.8.2021

Príloha

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude dňa 19.8.2021 v čase od 09:30 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 19.8.2021 o 15:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.18.08.2021