Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky“.

Verejná vyhláška - úplné znenie
  • Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
  • "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky"
  • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť a. s.


20.08.2021