Dotácia z FPU v roku 2020 pre Knižnicu Nováky

Aj v roku 2020 bola Knižnica mesta Nováky úspešná v žiadosti o poskytnutie dotácie

z Fondu na podporu umenia. Táto dotácia bola určená na akvizíciu knižničného fondu a vďaka nej ho mohla

obohatiť o 256 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Z tohto počtu je 178 kníh určených dospelým

čitateľom a 78 deťom. Knihy sú pripravené na vypožičanie všetkým registrovaným čitateľom v Knižnici mesta

Nováky.

 

Názov projektu:   Nákup knižničného fondu

Fond na podporu umenia poskytol dotáciu v sume 2 500€

Z projektu bolo nakúpených 256 kníh: náučná pre deti / Mn / -  6 kníh

                                                                     beletria pre deti / M /  -72  -//-

                                                                     náučná pre dosp./ N /  - 35 -//-

                                                                     beletria pre dosp./ K / - 143-//-

Z projektu bolo kúpených 55 kníh, ktorých vydanie z verejných zdrojov podporil FPU.30.08.2021