Rozhodnutie – stavebné povolenie. - Rozhodnutie – stavebné povolenie. Navrhovateľ: Katarína Blahovičová

Verejná vyhláška - úplné znenie


02.09.2021