Oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho rokovania: Obnova bytového domu Baníkov 71, Nováky

Verejná vyhláška


21.09.2021