Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho rokovania: Prístavba vstupnej podesty s prestrešením

Verejná vyhláška - úplné znenie


23.09.2021