Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - Október 2021

Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. Nábrežnej, Lelovskej pri potravinách, Lelovskej pri cintoríne, Duklianskej, Jesenského, Partizánskej, spojovačka A. Hlinku a ulice Trenčianskej, záhradkárska oblasť  na Brezine od piatku 08.10.2021 do 10.10.2021. 

 

Od 15.10.2021 do 17.10.2021 budú veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu rozmiestnené na križovatke ulíc Baníkov a Chemikov, Kukučínova, Štúrova pri Jednote, Záhradky pri jazere, záhradkárska oblasť pri rieke Nitra ( z ul. Šoltésovej ).

 

Od  22.10.2021 do 24.10.2021 budú veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu rozmiestnené na ul.  E. Ottu, Šimonovská, Suvorovová, Lehotská –garáže, Lehotská-most, Chalúpkova, Nám. SNP pri bývalom autoservise, záhradkárska oblasť pri Poliklinike.

 07.10.2021