Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania - Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár

Verejná vyhláška - úplné znenie


10.11.2021