Oznam

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii pracuje mestský úrad od 29. novembra v obmedzenom režime počas celého lockdownu.

Stránkové dni nie sú zrušené, v prípade potreby telefonicky kontaktujte zamestnanca úradu, ktorý Vás príde vybaviť pri zadný presklený  vchod. Telefónne kontakty sú uvedené pri vchode a na stránke mesta.

Taktiež v obmedzenom režime bude pracovať Spoločný obecný úrad a Dom kultúry.29.11.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY