Čert a anjel v sprievode Mikuláša ulicami Novák

Ako aj po iné roky, zavíta do nášho mesta aj tento rok Mikulášsky sprievod na koči. Keďže nemôžete ísť za Mikulášom Vy milé deti, príde Mikuláš za Vami! Zakývajte a pozdravte Mikuláša, anjelika a čerta z chodníka, alebo z okna svojej izbičky.
 
Mikulášsky sprievod mestom Nováky začína v nedeľu dňa 05. 12. 2021 od 14. 30 h. na Ul. M. R. Štefánika, ďalej bude sprievod pokračovať v postupujúcom smere na Nám. SNP, ul. Rastislavovu, ul. Bernolákovu, ul. Lehotskú, ul. Andreja Hlinku smer ul. Šimonovská naspäť cez ul. A. Hlinku k Ul. Matice Slovenskej, smer stanica (ul. G. Košťála), ul. Jesenského na ul. Dukliansku cez ul. Kollárovú na ul. Lelovskú pri potravinách, autobusová zastávka v Horných Lelovciach a naspäť smer autobusová stanica na ul. Chemikov a ul. M. R. Štefánika.


30.11.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY