Vyjadrenie primátora mesta Nováky, Ing. Dušana Šimku.

Vážení spoluobčania, dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo rokovanie MsZ, na ktorom
sa schvaľoval aj rozpočet mesta Nováky na rok 2022. poslanci MsZ neschválili
na prevádzku mestskej televízie a na videotext žiadne finančné prostriedky!
Preto som pozastavil výkon uznesenia č. 688/2021 o schválení rozpočtu,
pretože je zjavne nevýhodné pre mesto Nováky.

Občanom je znemožnené, aby boli informovaní o rokovaniach mestských
zastupiteľstiev, nakoľko sa nemôžu zúčastňovať týchto rokovaní z dôvodu
núdzového stavu, respektíve ďalších pandemických opatrení.

Finančné prostriedky na prevádzku televízie Nováky a na videotext
neschválili nasledovní poslanci:

Poslankyňa Dana Horná a poslanci Anton Hajnovič, Branislav Adamec, Marián
Miština, Juraj Svitok, Roman Jakubis a Michal Gogola. 

Z toho dôvodu bude od 1.1.2022 vypnutý kanál TV Nováky a videotext.



17.12.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY